Dit kan zeker! Meer dan twintig jaar ervaring met houten vloeren op vloerverwarming leert ons dat deze combinatie perfect mogelijk is, op elk vloerverwarmingssysteem. Wij adviseren om onze samengestelde planken rechtstreeks te verlijmen op de ondervloer. Tip: vraag naar onze infofiche over vloerverwarming.

Parket kan perfect samengaan met vloerverwarming, maar hoe gaat dat nu juist in zijn werk?

 1. Beperking van de warmteweerstand
  Uw vloerverwarming werkt optimaal wanneer de warmteweerstand zo laag mogelijk is. Hoe lager de warmteweerstand, hoe beter de warmte vrijkomt in de ruimte. De warmteweerstand van een parketvloer kan je zo laag mogelijk houden op volgende wijze.De planken mogen niet te dik zijn, wij raden maximaal 16 mm aan, dit is een perfecte verhouding tussen slijtlaag  van de eik en een lage warmteweerstand.De planken kunnen best verlijmd worden op de dekvloer. Door deze verlijming voorkomen we dat er luchtkamers (isolator) tussen parket en ondervloer ontstaan. Omwille van het monolithisch geheel van dekvloer en parket na verlijming geraakt de warmte vlotter tot aan het oppervlak.Onderstaand de R-waarden van de verschillende Nobel Flooring vloerdiktes. Ter info voor installateur vloerverwarming of architect.
  – 10 mm / R=0.058                                                        – 12 mm / R=0.070
  – 16 mm / R=0.094                                                        – 18 mm / R=0.106
  – 21 mm / R=0.123                                                        – 24 mm= / R=0.141
 2. Maximale oppervlakte temperatuur
  De dekvloer mag maximaal een oppervlaktetemperatuur van 28°C bereiken. Als u de vloerverwarming nog harder gaat stoken, ontstaat het risico op schade aan de vloer. Bij een normaal gebruik worden deze temperaturen natuurlijk nooit gehaald.
 3. Restvocht in dekvloer bij installatie parket; opstartprotocol vloerverwarming
  Hout is vochtgevoelig, bijkomend is een houten vloer omwille van de oppervlaktebehandeling (olie of vernis) sterk dampremmend. Daarom is het heel erg belangrijk dat de dekvloer reeds voldoende droog is bij plaatsing. Het restvocht dat in de chape of anhydriet zit, moet uit de dekvloer gejaagd worden, alvorens de parket geplaatst kan worden. Gebeurt dit niet, dan gaat dit restvocht zich ophopen in de parketvloer, met mogelijke schade tot gevolg.
  Wij doen altijd één of meerdere vochtmetingen voor plaatsing van de vloer,  zodat we zeker zijn. Het restvocht in een cementgebonden vloer mag max. 2% zijn bij vloerverwarming. Bij een anhydrietgebonden dekvloer mag dit max. 0.5% zijn. (in NL 0.3%)Om het restvocht uit uw vloer te krijgen moet de vloerverwarming reeds opgestart en doorgestookt zijn, alvorens de parketvloer te installeren. Opstarten en doorstoken gaat als volgt:Opstart verwarmingssysteem met watertemperatuur die gelijk is aan kamertemperatuur.

  1. Hierna de warmwatertemperatuur laten toenemen met 1 à 2°C per dag tot een oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 28°C is bereikt.
  2. Deze temperatuur gedurende 14 dagen aanhouden (ook in de zomer).
  3. De temperatuur van het water opnieuw verlagen met 1 à 2°C per dag tot de verwarming volledig uitstaat.
  4. Wanneer de vloerverwarming een week uitstaat kan een vochtmeting uitgevoerd worden.
  5. Wanneer de vochtmeting in orde is kan men overgaan tot plaatsing van de vloer. Tijdens de plaatsing van een eventueel voorstrijkmiddel, eventuele egalisatielaag en van de plankenvloer moet de verwarming uitstaan.
  6. Indien de vochtmeting niet in orde is. Herbegin bij stap 1.
 4. Na plaatsing van de houten vloer dient de verwarming minstens 4 dagen uit te blijven, dan terug opzetten en geleidelijk de temperatuur verhogen met 1 à 2°C per dag.
 5. Ideaal binnenklimaat
  Hout is vochtgevoelig, daarom is het aan te raden om de relatieve luchtvochtigheid in huis op te volgen. Een relatieve luchtvochtigheid van 50 à 60% is ideaal voor uw plankenvloer, maar ook voor uzelf en uw huisdieren. Een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid zal er voor zorgen dat uw hout krimpt, een verhoging zorgt ervoor dat uw hout uitzet. Bij onze quercuplex samengestelde parketplanken is dit zetten en krimpen te verwaarlozen omdat de stevige multiplex drager het eikenhout als het ware in bedwang houdt. Om een evenwicht te behouden in de relatieve luchtvochtigheid kan u in de wintermaanden een luchtbevochtiger plaatsen, zodat er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan. Maar wees zeker niet ongerust over een krimpnaadje, deze zullen, wanneer u de verwarming niet gebruikt en de relatieve luchtvochtigheid terug hogere waarden aanneemt, spontaan weer verdwijnen.

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.